Nguyễn Ngọc Minh Hà

Real Estate Consultant, Rever

  • Văn phòng:

    Academy

  • Ngoại ngữ:

    Tiếng Việt, Tiếng Anh

  • Học vấn:

    Banking University of HCMC

Giới thiệu

Nguyễn Ngọc Minh Hà đang cập nhật ...

Giới thiệu

Nguyễn Ngọc Minh Hà đang cập nhật ...

GỌI NGAY:

0937 007 370